Blog

Links profile nguồn backlink lớn, dễ đi cho các bạn làm SEO

Liên kết profile là backlink trỏ từ profile (thông tin giới thiệu) của người, vị trí, công ty, tổ chức, … có liên quan tới website đc trỏ tới. Có thể nói, đây chính là 1 trong Các cách tạo backlink cho trang web ngày 1 bình thường làm đa dạng hơn cách thức hệ thống Các link liên kết trỏ về web gốc cần SEO. trang web muốn có thứ hạng cao mà bỏ qua công việc dựng link profile thì Xem thêm